Dečija i preventivna stomatologija

Deca su naši najmlađi i najbitniji pacijenti. Zdrave navike, kao što je pranje zuba, treba razvijati od najranijeg detinjstva, stoga bi prva poseta stomatologu trebalo da bude što ranije, već kada dete ima dve – tri godine. Poželjno je, takođe, da dete prvi put poseti stomatologa kada ne postoje nikakvi simptomi koji bi zahtevali intervenciju. Na taj način ordinaciju dozivljava kao nov i zanimljiv prostor, a stomatologa kao prijatelja. Deca se ne rađaju sa strahom od stomatologa, već se taj strah uči i stiče, zato nemojte pre odlaska stomatologu pominjati bol, iglu, anesteziju ili svoja neprijatna iskustva prilikom stomatoloških intervencija. Poznato je da se deca ugledaju na starije, prvenstveno na roditelje, zato upravo Vi treba da se trudite da dete vidi kako redovno održavate oralnu higijenu i pokažite kako rado odlazite kod stomatologa.

Usluge koje pružamo:

  • Obuka o održavanju oralne higijene
  • Uklanjanje čvrstih i mekih naslaga
  • Zalivanje fisura
  • Flourisanje zuba
  • Sanacija mlečnih i stalnih zuba
  • Izrada zaštitnih splintova

Koliko je važno redovno održavanje oralne higijene,
toliko je važno i raditi to na pravi način.

Mi ćemo kroz igru i zabavu Vama i Vašim mališanima objasniti kako se pravilno peru zubi, kako treba koristiti konac za zube i zbog čega je sve to jako važno. Posebne tabletice i rastvori koji prebojavaju plak omogućiće deci da vide gde se zaista te naslage nalaze. Na taj način deca postaju svesna činjenice da će im zubi biti “prljavi” ako ih ne operu na pravilan način. Prisustvo kamenca otežava održavanje oralne higijene, što dovodi do nagomilavanja bakterija, upale desni i pojave neprijatnog zadaha. Uklanjanje čvrstih(kamenac) i mekih naslaga(zubni plak) se preporučuje najmanje dva puta godišnje kako bismo očuvali i unapredili zdravlje Vaših zuba i desni.

Fisure i jamice predstavljaju udubljenja na griznoj površini zuba do kojih vlakna četkice ne mogu da dopru pa dolazi do nagomilavanja bakterija i pojave karijesa.

Zalivanje fisura predstavlja aplikovanje materijala baš na ta mesta na griznim površinama i na taj način se sprečava pojava karijesa. Na osnovu kliničkih istraživanja utvrđeno je da se metodom zalivanja fisura smanjuje mogućnost pojave karijesa za čak 80%. Ova intervencija se može obaviti odmah nakon nicanja zuba, čak ne moramo čekati da iznikne ceo zub, već je bitno samo da je u ustima prisutna cela grizna površina zuba.

Postupak ne zahteva nikakvu prethodnu preparaciju zuba, traje vrlo kratko i potpuno je bezbolan.

Fluor ima izuzetno antikariogeno dejstvo, pa danas gotovo da ne postoji zubna pasta bez fluora.

Pored svakodnevnog pranja zuba pastom sa niskim sadržajem fluora, neophodno je dva puta godišnje tretirati zube rastvorom fluora sa visokom koncentracijom.

Fluor ostvaruje snažnu vezu sa gleđnim tkivom. Ta veza je jača nego veza gleđi i kalcijuma. Na taj način je otežan proces demineralizacije tkiva i pojave bele mrlje koja predstavlja prvi znak karijesa.

Fluorisanje zuba rastvorima sa visokom koncentracijom se radi isključivo u stomatološkoj ordinaciji, traje par minuta i takođe je potpuno bezbolno.

Karijes mlečnih zuba je česta pojava. Usled čestog unosa slatkiša, voća ili korišćenja flašice sa zaslađenim sokovima i mlekom dolazi do demineralizacije gleđi mlečnih zuba i nastanka karijesa.

Važno je  uočiti ove promene na vreme, kako bi se korigovale loše navike i sanirao karijes dok je još u početnom stadijumu. Što se ranije reaguje intervencija će trajati kraće, biće manje stresna za dete i veće su sanse da zubić sačuva.

Sanaciju mlečnih zuba radimo savremenim kompozitnim materijalima kao i materijalima na bazi glas jonomera koji imaju i antikariogeno dejstvo.

Mlečni zubi utiču na pravilan rast i razvoj lica i vilica, kao i na pravilan razvoj govora. Takođe, imaju bitnu ulogu u ishrani i psihološkom razvoju deteta. Prilikom preranog gubitka mlečnog zuba dolazi do pomeranja susednih zuba i gubitka prostora za stalne zube. To dovodi do nepravilnog položaja ili nemogućnosti nicanja stalnih zuba, pa je kasnije neophodno izvršiti korekciju ortodontskim aparatima. Zbog svega toga je jako važno sačuvati mlečne zubiće do nicanja stalnih zamenika.