Stomatološka protetika

Molbe i želje pacijenata za lepim i savršenim osmehom svakodnevno nas dovode pred mnogo profesionalnih izazova.

Zašto je bitno nadoknaditi izgubljene zube?

Na mestu na kome nedostaje zub dolazi do gubitka vilične kosti. Susedni zubi imaju tendenciju da zatvore prazan prostor, što dovodi do toga da se naginju jedan ka drugom. Funkcija je otežana, pa samim tim i ishrana nekvalitetna. Estetika lica je narušena, pogotovo kada nedostaju zubi u frontalnoj regiji. Kako zubi imaju ulogu u izgovoru odrđenih glasova, dolazi do poremećaja u fonaciji. Zubi pružaju potporu usnama i obrazima, pa pri njihovom gubitku, dolazi do pojave bora i osoba deluje dosta starije. Nedostatak zuba je praćen psihološkim poremećajima usled gubitka samopouzdanja i pojave nesigurnosti. Svaki čovek ima pravo da se smeje i trebalo bi da to radi što ćešće. Uz lep osmeh život je lepši! U zavisnosti od broja, rasporeda i stanja zuba u ustima protetske nadoknade, mogu biti fiksne, mobilne i kombinacija fiksnog i mobilnog rada.

 

  • Before-stomatoloskaprotetika
    After-stomatoloskaprotetika
    Before stomatoloskaprotetika After
 

 

*Prevlačenjem kursora preko slike možete videti efekat pre i posle intervencije

Fiksna protetika

Brušenje zuba se vrši u cilju funkcionalne i estetske rehabilitacije. Indikovano je kada krunicama i mostovima želimo da promenimo oblik, boju, položaj zuba, ili da bi se nadoknadio zub koji nedostaje. Brušenje predstavlja uklanjanje određene količine zubne supstance kako bi se obezbedila retencija i stabilizacija budućih fiksnih nadoknada. U zavisnosti od materijala od kog su izrađene, krunice mogu biti metalokeramičke i keramičke.

Metalokeramičke krunice

Metalokeramičke krunice su izrađene od legure metala koja je prekrivena slojem keramike, dok su keramičke krunice u potpunosti izrađene od keramike.

U našoj ordinaciji se preporučuje izrada cirkonijum keramičkih krunica. Zbog odsustva metala ispod keramike, zub dobija transparenciju i prirodan izgled, pa ga je teško razlikovati od prirodnog zuba. Prednost keramičkih krunica u odnosu na metalokeramičke su neuporedive estetske osobine, biokompaktibilnost sa tkivima u ustima (ne izaziva alergijske reakcije), visoka mehanička otpornost, smanjen rizik od iritacije pulpe zbog male termičke provodljivosti. Ne izaziva tamnu prebojenost gingive oko vrata keramičke krunice.

Mostovi

Mostovi predstavljaju fiksne nadoknade koje nadoknadjuju jedan ili više nedostajućih zuba. Izrađuju se tako što se bruse zubi koji ograničavaju bezubi prostor. Mostovi mogu biti metalokeramički ili keramički.

Boja podloge, lokalizacija zuba, raspoloživ prostor, translucencija susednih zuba i zuba antagonista su najvažniji faktori koji utiču na izbor materijala od koga će nadoknada biti izradjena. Prilikom izrade fiksnih i kombinovanih nadoknada, uzimanje otisaka se vrši adicionim silikonima. Adicioni silikoni spadaju u elastomere, vrlo su precizni, dimenziono stabilni i prijatni za pacijenta.

Mobilna protetika

Kada oralni status pacijenta nije povoljan za izradu fiksnog rada, protetska rehabilitacija se vrši mobilnim nadoknadama. U zavisnosti od toga da li je u pitanju bezubost ili krezubost, izrađuju se totalne ili parcijalne proteze.

Totalne proteze su indikovane kod bezubih pacijenata. Predstavljaju nadoknade od akrilatne ploče u koju su postavljeni „veštački zubi“. Retencija i stabilizacija totalne proteze postiže se jedino po principu vakuuma. Odabir boje, veličine i oblika zuba radimo u dogovoru sa Vama. Totalne proteze unapređuju kvalitet života tako što olakšavaju ishranu, govor i vraćaju osmeh na lice pacijenta.

Parcijalne proteze mogu biti pločaste ili skeletirane. Razlika je u tome što parcijalna pločasta proteza ima kukice pomoću kojih se „kači“ na zube. Mnogo komfornije od parcijalnih pločastih proteza jesu parcijalne skeletirane proteze. Za razliku od protezne ploče kod pločastih parcijalnih proteza  skeletirane imaju veliku spojnicu. Ta spojnica je izrađena od metala male debljine i dosta je redukovana, što pruža veći komfor pacijentu. Osim kukicama, skeletirana proteza se može oslanjati na zub pomoću namenskih inleja, namenskih kruna, atečmena i sistema dvostrukih(teleskop) kruna i takva nadoknada predstavlja kombinovani rad.

Atečmeni

Atečmeni su precizni vezni elementi pomoću kojih se ostvaruje veza izmedju fiksnog dela nadoknade i mobilne parcijalne proteze. Delovi atečmena funkcionišu po sistemu drikera, tako da se njihovim spajanjem dobija funkcionalna celina nadoknade. Ovaj sistem omogućava lako skidanje i stavljanje proteze, kao i održavanje oralne higijene.

Parcijalne skeletirane proteze na teleskopima se baziraju na postojanju unutrašnje i spoljašnje krunice. Retencija proteze se postiže sistemom frikcije izmedju teleskop kruna.

Parcijalne ili totalne proteze koje pokrivaju ili naležu na jedan ili više prirodnih zuba, kao i korenove prirodnih zuba predstavljaju supradentalne proteze. Prisustvo zuba ispod mobilnih nadoknada doprinosi adekvatnoj potpori, retenciji i stabilizaciji proteze.

Najsavremenija oprema, naše znanje i umeće pružaju pacijentu maksimalan komfor i bezbolne procedure. Materijali koje koristimo su u samom vrhu kvaliteta. Izdvajamo samo neke: GC materijali, GRADIA DIRECT, Heraeus Kulzer, 3M ESME, DENSPLY, IVOCLAR, VIVADENT, White Smile flash, Straumann, Nobel Biocare, ALFA BIOTECH, Septodont.