Estetska stomatologija

Kompozitne restuaracije

Molbe i želje pacijenata za lepim i savršenim osmehom svakodnevno nas dovode pred mnogo profesionalnih izazova. Kompozitne restauracije mogu biti vrlo jednostavne upotrebom samo jedne boje do složenijih estetskih, uklapanjem više nijansi.

 

  • Before-Kompozitne restuaracije
    After-Kompozitne restuaracije
    Pre intervencije Kompozitne restuaracije Posle intervencije
 

*Prevlačenjem kursora preko slike možete videti efekat pre i posle intervencije

Viniri

Veoma popularan način restauracije zuba u estetskoj zoni predstavljaju porcelanske fasete VINIRI.

To su tanke keramičke ljuspe koje se postavljaju na prednju stranu zuba, oštećenih, prebojenih, sa nepravilnim položajem, abradiranih, frakturisanih zuba kao i za zatvaranje dijastema (razmaka izmedju zuba). Glavna prednost vinira u odnosu na krunice je što zahtevaju minimalnu ili gotovo nikakvu preparaciju. Zbog toga spadaju u minimalno invazivne nadoknade. Pored pranja zuba i upotrebe konca viniri ne zahtevaju nikakve dodatne mere održavanja oralne higijene.

 

  • Before-Viniri
    After-Viniri
    Before Viniri After
 

*Prevlačenjem kursora preko slike možete videti efekat pre i posle intervencije