Tim stomatološke ordinacije AbDental

Naš tim čine: specijalista stomatološke protetike, specijalista maksilofacijalne hirurgije , dva stomatologa opšte prakse i dve stomatološke sestre. Konsultanti su profesori stomatološkog fakulteta u Beogradu.

AbDental tim

Dr Jelena Petrović

SPECIJALISTA STOMATOLOŠKE PROTETIKE

Diplomirala je na Stomatološkom fakultetu u Moskvi 1999. godine, a specijalistički ispit iz predmeta stomatološka protetika položila je 2016. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.

* Član je udruženja stomatologa Srbije, International Team for Implantology i učestvovala je na brojnim domaćim i međunarodnim skupovima. Pohađala je kurseve vezane za:

  • endodonciju,
  • protetiku,
  • estetsku i rekonstruktivnu stomatologiju i
  • beljenje zuba.

Govori engleski i ruski jezik, a privatnom praksom se bavi 15 godina.

Prof. dr Milan Petrović

doktor medicine, doktor stomatologije, specijalista maksilofacijalne hirurgije

Diplomirao je na medicinskom fakultetu u Beogradu 1994. godine, a 2002. i na Stomatološkom fakultetu u Beogradu.

Specijalistički ispit iz predmeta maksilofacijalna hirurgija položio je 2001. godine, a doktorsku disertaciju odbranio 2012. godine. Izabran je u zvanje docenta na predmetu maksilofacijalna hirurgija 2013. godine a u zvanje vanrednog profesora 2019. godine

Od 2013. do 2018. godine bio je upravnik Klinike za maksilofacijalnu hirurgiju i šef predmeta maksilofacijalne hirurgije na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Član je Etičkog odbora na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Uradio je više od 2700 operacija u opštoj anesteziji i više od 18000 operacija u lokalnoj anesteziji iz oralne i maksilofacijalne hirurgije.

* Član je Udruženja stomatologa Srbije, Udruženja maksliofacjalnih hirurga Srbije, European Association for Cranio Maxillo-Facial Surgery, International association of Oral and Maxillofacial Surgeons, European Association for Osteointegration, International Team for Implantology

Dr MIlena Inđić

stomatolog

Diplomirala na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 2015. godine.

Dr Andrijana Milovanović

stomatolog

Diplomirala na Stomatološkom fakultetu u Beogradu 2015. godine.

Nikolina Jovanović

glavna stomatološka sestra

Koordiniše rad ordinacije. Ima višegodišnje radno iskustvo u poslovanju privatne stomatološke prakse. Edukovala se na brojnimm domaćim kursevima za stomatološke sestre.

Marina Budimirov

stomatološka sestra

Radi kao sestra asistent u dečijoj stomatologiji i orlanohirurškim intervencijama.