Ispuni

 Keramički ispuni predstavljaju indirektne ispune. Uzima se otisak kaviteta i šalje u laboratoriju. Cementira se, reokludira i polira. Prednost keramičkih ispuna u odnosu klasične su bolje prijanjanje na zub, estetski su gotovo savršeni, poseduju veliku čvrstoću, izdržljivost i spadaju u najtraženije ispune. 

  • Before-Endodoncija
    After-Endodoncija
    Before Endodoncija After
 
 

*Prevlačenjem kursora preko slike možete videti efekat pre i posle intervencije