Implantologija

Zubni implanti su zamena za nedostajuće korenove i služe kao čvrsto uporište za krunicu, most ili protezu. Indikacije za ugradnju zubnih implanata su:

  • Nedostatak jednog zuba
  • Jednostrani nedostatak zubnog niza
  • Delimična ili potpuna bezubost gornje i/ili donje vilice

Da bi se uspešno izvršila ugradnja implanta potrebno je da u regiji nedostajućeg/nedostajućih zuba ima dovoljno koštanog tkiva po širini i po dubini. Provera količine raspoložive kosti u željenoj regiji vrši se Cone Beam Computed Tomografy(CBCT) snimkom koji je danas dostupan svakom stomatologu. Na osnovu analize takvog snimka, a u skladu sa principima protetičke rekonstrukcije i poštujući želje pacijenta, maksilofacijalni hirurg i protetičar zajedno prave plan vezano za optimalan broj i raspored implanata kod svakog pacijenta ponaosob. Ukoliko su koštani grebeni gornje ili donje vilice suviše resorbovani da ne mogu prihvatiti zubne implante, neophodno je dodatnim hirurškim intervencijama nadogradnje kosti, stvoriti uslove za njihovu ugradnju.

Od čega su napravljeni zubni implanti?

Zubni implanti su napravljeni najčešće od 99,9999% titanijuma. Prvi implanti od titanijuma ugradjeni su u viličnu kost čoveka još 1965. godine u Švedskoj. Titanijum je biokompatibilan materijal koji u kontaktu sa koštanim tkivom pravi čvrstu vezu, a taj proces se zove osteointegracija. Proces osteointegracije implanta traje od 3 do 6 meseci nakon čega se implanti mogu opteretiti zubnim nadoknadama. Najznačajniji uticaj na brzinu osteointegracije imaju kvalitet(gustina) kosti i postizanje stabilnosti implanta neposredno nakon ugradnje. Na brzinu opterećivanja implanata značajnu ulogu ima i broj i raspored ugradjenih implanata. Danas postoje i implanti koji imaju aktivnu površinu za osteointegraciju, pa je taj proces sveden na samo 3 nedelje zarastanja (SLActive® – Straumann).

Kako izgleda hirurška procedura ugradnje implanta?

Nakon analize snimaka i u skladu sa željama i potrebama pacijenta, pravi se plan ugradnje implanata. Pacijent se detaljno upoznaje sa planom i dinamikom predložene terapije. Ukoliko je saglasan sa predloženim, i ako nema kontraindikacija za ugradnju implanata, pacijent potpisuje saglasnost čime daje dozvolu hirurgu da pristupi hirurškoj intervenciji. Sama operacija se izvodi najčešče u lokalnoj anesteziji (može i u sedaciji), i manje je traumatična za tkiva pacijenta od većine drugih oralno-hirurških procedura. Iako bezbolna i naizgled jednostavna operacija, potrebno je veliko iskustvo kako bi postavljeni implanti bili u optimalnom položaju jedni prema drugima, prema susednim zubima i prema zubima suprotne vilice. Neadekvatno postavljeni implanti mogu kasnije da dovedu do problema sa izradom nadoknada na njima. Takođe, zbog delovanja traumatskoh sila preko krunica zuba na nepravilno postavljen implant, dovodi se u pitanje i dužina njegovog trajanja. Ugradnja jednog zubnog implanta traje oko 15 minuta.

Po zavrsenoj ugradnji pacijent dobija originalni sertifikat proizvodjača o ugradjenim implantima, koji garantuje poreklo i kvalitet ugradjenih implanata!

Kako izgleda oporavak nakon ugradnje implanta?

Po završenoj hirurškoj intervenciji pacijent dobija detaljna uputstva o ponašanju, higijeni i ishrani. Obavezno se prepisuje antibiotska terapija, terapija protiv bola i otoka.  Reakcija organizma na ugradnju implanata je obično vrlo blaga i sa simptomima koji se jednostavno uklanjaju lekovima. Naravno reakcije su individualne, i bitno je da hirurg na vrame prepozna bilo kakvu komplikaciju koje se inače ne javljaju često.

 

Kada i kako se prave zubi na implantima?

Nakon završenog procesa osteointegracije, rentgen snimkom i klinički se proverava da li se implanti mogu opteretiti. To je obično period od 2 do 3 meseca posle hirurške intervencije. Ukoliko je sve u redu implanti se otvaraju, postavljaju se gingiva formeri  oko kojih se formira sluzokožni žleb budućih krunica. 7 do 10 dana posle toga pristupa se izradi protetičkih nadoknada po želji pacijenta i u saglasnosti sa principima savremene protetike. Na implantima se mogu praviti pojedinačne metalokeramičke/cirkonijumske krunice, metalokeramički/cirkonijumski mostovi, skeletirane ili totalne proteze.

Koji zubni implanti su najbolji?

Danas postoji veliki broj sistema zubnih implanata. Među implantnim sistemima koji imaju najdužu tradiciju i najbolje razvijene implantološke istraživačke centre spadaju Straumann i Nobel. To su ujedno i najskuplji implanti koji iza sebe imaju decenije razvoja, istraživanja i vrhunskih rezultata. Međutim i drugi jeftiniji implantološki sistemi takođe imaju odlične rezultate i za svoje proizvode daju doživotnu garanciju. Među njima se izdvajaju Alpha Bio, Neodent, Bredent, BioHorizon i ostali.